Γερμανοελληνικό λεξικό νομικής ορολογίας = Deutsch-griechisches Rechtsw"orterbuch /

Πρώτος συγγραφέας: Καΐσης, Αθανάσιος Γ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Σάκκουλας,, 1995.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: K52.K35 1995
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο Unknown
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο