Στατιστική του προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών /

Corporate συγγραφέας: Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως. Γενική Διέυθυνσις Δημοσίας Διοικήσεως.
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, [χ.ό.],
Θέματα: