Έσοδα-έξοδα δήμων και κοινοτήτων οικονομικού έτους ...

Corporate συγγραφέας: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πειραιάς :, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος
Θέματα: