Πρακτικός οδηγός στην επιστημονική έρευνα : για μεταπτυχιακούς φοιτητές & υποψήφιους διδάκτορες /

Κύριος συγγραφέας: Μητρογιαννοπούλου, Αγγελική.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2005.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: LB2371.6.G8M487 2005
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο Unknown Διαθέσιμο