Εταιρικό δίκαιο : ανώνυμες εταιρίες (Ν 2190/1920, ενημερωμένος μέχρι το Ν 3604/2007), εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ν 3190/1955), προσωπικές εταιρίες (αστικές, αφανείς κ.λπ.) /

Corporate συγγραφέας: Ελλάδα.
Άλλοι συγγραφείς: Στίγκας, Θεόδωρος., Λαγού, Νάντια.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, 2007.
Έκδοση: 2η έκδ.
Σειρά: Ελληνική νομοθεσία ; 20
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: KKE1040.A28 2007b
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο