ΔΕΚ, νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2006 : προδικαστική παραπομπή, προσφυγή λόγω παράβασης, προσφυγή ακύρωσης, αναίρεση /

Corporate συγγραφέας: Court of Justice of the European Communities
Άλλοι συγγραφείς: Δρόσος, Γιάννης Ζ., Παππά, Νάγια.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2007.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: KJE924.5.C687 2007
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο