Η προστασία του καταναλωτή από τη διαφήμιση /

Πρώτος συγγραφέας: Ζέη, Ειρήνη Π.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Αντ. Ν. Σάκκουλας,, 2006.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: KKE3280.Z446 2006
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο