Η κρίση στα Βαλκάνια, το Μακεδονικό και η εργατική τάξη.

Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, 2008 εκτύπωση.
Έκδοση: 5η έκδ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: DR48.5.K75 2008
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο