2007, πολιτικά γεγονότα.

Corporate συγγραφέας: Ελλάδα. Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας-Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας-Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, 2008.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://www.minpress.gr/minpress/index/currevents/publ_politika_gegonota/publ_politika_gegonota07.htm

Διαθέσιμο Online

http://www.minpress.gr/minpress/index/currevents/publ_politika_gegonota/publ_politika_gegonota07.htm

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: DF854.P658 2008
Συλλογή: CD-ROM
Αντίγραφο 1
CD-ROM
Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: DF854.P658 2008
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο