Παραπομπή APA

Ελλάδα. Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας-Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. (2008). 2007, πολιτικά γεγονότα. Αθήνα: Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας-Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.

Παραπομπή Chicago Style

Ελλάδα. Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας-Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. 2007, πολιτικά γεγονότα. Αθήνα: Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας-Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, 2008.

Παραπομπή MLA

Ελλάδα. Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας-Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. 2007, πολιτικά γεγονότα. Αθήνα: Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας-Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, 2008.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.