Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Vol. 1, no. 1 (spring 1980)-
Περιγραφή τεκμηρίου: Latest issue consulted: Vol. 22, no. 2 (summer 2001).
Φυσική περιγραφή: v. ; 23 cm.
Also available via World Wide Web via OCLC FirstSearch Electronic Collections Online and SwetsWise; Subscription required for access to abstracts and full text.
Συχνότητα δημοσίευσης: Quarterly, 1989-
ISSN: 0143-781X
Βοήθεια αναζήτησης: First ten years [1980-1989] (Issued as supplement to v. 11, issue 4 (winter 1990)); v. 1 (1980)-19 (1998). 1 v.