Θεσσαλονίκη, 1830-1912 : μια μητρόπολη την εποχή των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων /

Κύριος συγγραφέας: Anastassiadou-Dumont, Méropi
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
French
Έκδοση: Αθήνα : Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2008.
Έκδοση: 1η έκδ.
Σειρά: Ιστορία & πολιτική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: DF951.T45A51616 2008
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: DF951.T45A51616 2008
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο