Από το κοντύλι στον υπολογιστή : 1830-2000 : εκατόν εβδομήντα χρόνια ελληνική εκπαίδευση με λόγια και εικόνες /

Πρώτος συγγραφέας: Δημαράς, Αλέξης.
Άλλοι συγγραφείς: Βασιλού-Παπαγεωργίου, Βάσω.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Μεταίχμιο,, 2008.
Έκδοση: 1η έκδ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: LA781.D44 2008
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο