Πολυεθνικές επιχειρήσεις και αναπτυσσόμενες χώρες : η περίπτωση της Ελλάδας /

Πρώτος συγγραφέας: Παπανδρέου, Βάσω.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Gutenberg,, 1981.
Θέματα: