Περιφερειακά προβλήματα και παρεμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα : η περίπτωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης /

Πρώτος συγγραφέας: Κούτρης, Ανδρέας.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Παπαζήσης,, 1985.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HT395.E855K69 1985
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο