Ο χριστιανισμός και η Ρώμη : διωγμοί, αιρέσεις και ήθη /

Κύριος συγγραφέας: De Ste. Croix, G. E. M.
Άλλοι συγγραφείς: Κυρτάτας, Δημήτρης, 1952-
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: Αθήνα : Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2005.
Θέματα:

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: BR170.D47216 2005
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο