Δυνητικές κοινότητες και διαδίκτυο : κοινωνιο-ψυχολογικές προσεγγίσεις και τεχνικές εφαρμογές /

Corporate συγγραφέας: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Κέντρο Ψυχο-Κοινωνιολογικής Έρευνας της Διακυβέρνησης των Δυνητικών Κοινοτήτων.
Άλλοι συγγραφείς: Κοσκινάς, Κωνσταντίνος., Αρσένης, Σπύρος Δ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Κλειδάριθμος,, c2008.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HM851.D964 2008
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο