Σύγχρονο λεξικό πληροφορικής /

Πρώτος συγγραφέας: Γαρίδης, Παναγιώτης.
Άλλοι συγγραφείς: Δεληγιαννάκης, Μανόλης.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Δίαυλος,, c1989.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: QA76.15.G37 1989
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 4
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: QA76.15.G37 1989
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 7
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο