Ο.Η.Ε. : διεθνής ευθύνη και ειρηνευτικές επιχειρήσεις /

Πρώτος συγγραφέας: Δούση, Εμμανουέλα Δ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα ; Θεσσαλονίκη :, Σάκκουλας,, 2008.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: KZ4986.D687 2008
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο