Ο.Η.Ε. : διεθνής ευθύνη και ειρηνευτικές επιχειρήσεις /

Πρώτος συγγραφέας: Δούση, Εμμανουέλα Δ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα ; Θεσσαλονίκη :, Σάκκουλας,, 2008.
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια