Λεξικό των μαθηματικών : μαθησιακό εργαλείο για, μαθητές δημοτικού, μαθητές γυμνασίου, δασκάλους, γονείς /

Άλλοι συγγραφείς: Παπαχρίστου, Πολυχρόνης Β.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Η Προοπτική,, 2004.
Θέματα:

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: QA5.L495 2004
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο