Ομήρου Ιλιάς /

Πρώτος συγγραφέας: Όμηρος.
Άλλοι συγγραφείς: Δούκας, Κώστας.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Ancient Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Ιδεοθέατρον,, 2000.
Έκδοση: 2η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: PA4024.A12 2000
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο