Ηλεκτρονικό ελληνικό λεξικό 60000 λέξεις.

Μορφή: Λογισμικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Αρμονία,, [2009]
Σειρά: Τεγόπουλος λεξικά
Θέματα:

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: PA1131.E445 2009
Συλλογή: CD-ROM
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο