Προγράμματα εργαλεία και βιβλιοθήκες στη γλώσσα C : με θεωρία επεξηγήσεις και σχόλια /

Πρώτος συγγραφέας: Λιβαδάς, Κ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, [χ.ό.],, 1991.
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:

University of Macedonia Library: Γραφείο Επεξεργασίας (Processing Office)

Ταξινομικός #: QA76.73.C15L583 1991
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο