Παραπομπή APA

Μπαλόγλου, Χ. Π., & Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής. (1995). Η οικονομική σκέψη των Αρχαίων Ελλήνων. Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής.

Παραπομπή Chicago Style

Μπαλόγλου, Χρήστος Π., and Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής. Η οικονομική σκέψη των Αρχαίων Ελλήνων. Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1995.

Παραπομπή MLA

Μπαλόγλου, Χρήστος Π., and Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής. Η οικονομική σκέψη των Αρχαίων Ελλήνων. Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1995.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.