Η οικονομική σκέψη των Αρχαίων Ελλήνων /

Πρώτος συγγραφέας: Μπαλόγλου, Χρήστος Π.
Corporate συγγραφέας: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής,, 1995.
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια