Λεξικό ηλεκτρονικής, ηλεκτρολογίας : αγγλοελληνικό, ελληνοαγγλικό /

Κύριος συγγραφέας: Ρήγας, Δημήτριος Φ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: Θεσσαλονίκη : Μαλλιάρης Παιδεία, c2004.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: TK7804.R443 2004
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο