Λεξικό ναυτικών & ναυτιλιακών όρων : αγγλοελληνικό, ελληνοαγγλικό.

Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: Αθήνα : Σταφυλίδης, 2008.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο και οπισθόφυλλο

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο και οπισθόφυλλο

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: HE567.L495 2008
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο