Λεξικό της νέας οικονομίας : ελληνοαγγλικό, αγγλοελληνικό /

Πρώτος συγγραφέας: Αγαπητός, Γεώργιος Ι.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, [χ.ό.] ;, 2008.
Έκδοση: [3η έκδ.].
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: HB61.A337 2008
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο