Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι /

Πρώτος συγγραφέας: Κάλφας, Βασίλης.
Άλλοι συγγραφείς: Ζωγραφίδης, Γιώργος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών,, c2006.
Σειρά: Αρχαιογνωσία και αρχαιογλωσσία στη μέση εκπαίδευση ; 4
Θέματα:

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: B175.G7K35 2006
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο