Παραπομπή APA

Πελαγίδης, Σ. (2003). Η Ελλάδα των πολιτισμών: ομογενείς παλιννοστούντες και αλλογενείς πρόσφυγες : τέλη 20ού και αρχές 21ου αιώνα. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.

Παραπομπή Chicago Style

Πελαγίδης, Στάθης. Η Ελλάδα των πολιτισμών: ομογενείς παλιννοστούντες και αλλογενείς πρόσφυγες : τέλη 20ού και αρχές 21ου αιώνα. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2003.

Παραπομπή MLA

Πελαγίδης, Στάθης. Η Ελλάδα των πολιτισμών: ομογενείς παλιννοστούντες και αλλογενείς πρόσφυγες : τέλη 20ού και αρχές 21ου αιώνα. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2003.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.