Η περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα στα πλαίσια της ΕΟΚ /

Πρώτος συγγραφέας: Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Παρατηρητής,, 1986.
Σειρά: Οικονομία (Παρατηρητής) ; 7.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HT395.G8N44 1986
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο