Μουσικοί οραματισμοί : χορωδία Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Μακεδονίας [CD]

Κύριος συγγραφέας: Τσιλίκη, Ζωή
Μορφή: Ηχητικό
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Νομαρχία Θεσσαλονίκης Κέντρο Πολιτισμού 2006

University of Macedonia Model School Library: Γραφείο Επεξεργασίας (Processing Office)

Ταξινομικός #: Unknown
Συλλογή: Audio CD
Αντίγραφο 2 Μη Δανειζόμενο

University of Macedonia Library: Γραφείο Επεξεργασίας (Processing Office)

Ταξινομικός #: Unknown
Συλλογή: Audio CD
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο