Ρωσοελληνικό λεξικό επιστημονικών και τεχνικών όρων /

Πρώτος συγγραφέας: Κεφαλίδου-Παυλή, Μαρία Γ.
Άλλοι συγγραφείς: Κηπουρός, Δημήτριος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Russian
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, [χ.ό.],, [2009]
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: Q123.K474 2009
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 3
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο