Αγγλοελληνικό λεξικό όρων μεταφοράς, τελωνείου, ναυτιλίας, logistics /

Πρώτος συγγραφέας: Γιωγγαράς, Γιώργος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Ν. Κηφισιά [Αττική] :, Bookstars,, c2008.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: HE141.G557 2008
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο