Αγγλοελληνικό λεξικό Φυτράκη /

Πρώτος συγγραφέας: Λαμπέα, Αλίκη.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Χαλάνδρι :, Εκδόσεις Φυτράκη,, c2006.
Έκδοση: 2η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: PA1139.E5L367 2006
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο