Βουλγαρο-ελληνικό, ελληνο-βουλγαρικό λεξικό τσέπης : 5000 λήμματα, προφορά, σύντομη γραμματική = Βŭlgaro-grŭt︠s︡ki, rŭt︠s︡ko-bŭlgarski rechnik dzhoben : 5000 dumi, proiznoshenie, kratka gramatika.

Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Bulgarian
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Διαγόρας,, [2005?]
Σειρά: Mandeson τσέπης = Mandeson de buzunar
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο και οπισθόφυλλο

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο και οπισθόφυλλο

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: PG981.G7V685 2005
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο