Βουλγαροελληνικό, ελληνοβουλγαρικό λεξικό = Rechnik bŭlgaro-grŭt︠s︡ki, grŭt︠s︡ko-bŭlgarski /

Πρώτος συγγραφέας: Dz︠h︡uvinov, Aleksandr.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Bulgarian
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Πελεκάνος,, [2005?]
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο και οπισθόφυλλο

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο και οπισθόφυλλο

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: PG981.G7D948 2005
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο