Περιφερειακή πολιτική /

Corporate συγγραφέας: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Κ.Ε.Π.Ε.,, 1991.
Σειρά: Εκθέσεις για το πρόγραμμα 1988-1992 (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών) ; 24.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Online ψηφιακή μορφή

Διαθέσιμο Online

Online ψηφιακή μορφή

University of Macedonia Library:

Ταξινομικός #: HT395.G8P47 1991
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο