Οι χοροί ψαλτών κατά την βυζαντινή παράδοση /

Πρώτος συγγραφέας: Σπυράκου, Ευαγγελία Χ.
Corporate συγγραφέας: Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας,, 2008.
Σειρά: Μελέται ; v. 14.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: ML3060.S69 2008
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: ML3060.S69 2008
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο