Δημόσιος χώρος και φύλο /

Άλλοι συγγραφείς: Ψύλλα, Μαριάννα.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Τυπωθήτω,, 2009.
Σειρά: Πολιτική, επικοινωνία (Τυπωθήτω) ; 4.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HQ1075.D466 2009
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο