Τραγούδια και σκοποί της Μακεδονίας [CD]

Κύριος συγγραφέας: Διονυσόπουλος, Νίκος.
Μορφή: Ηχητικό
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 1992
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο και οπισθόφυλλο

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο και οπισθόφυλλο

University of Macedonia Library: Γραφείο Επεξεργασίας (Processing Office)

Ταξινομικός #: Unknown
Συλλογή: Audio CD
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 συμπλ. Μη Δανειζόμενο