Πίναξ εισροών-εκροών της ελληνικής οικονομίας, έτος 1970 /

Corporate συγγραφέας: Ελλάδα. Υπουργείον Συντονισμού. Γενική Διεύθυνσις Εθνικών Λογαριασμών.
Άλλοι συγγραφείς: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών , 1978.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Online ψηφιακή μορφή

Διαθέσιμο Online

Online ψηφιακή μορφή

University of Macedonia Library:

Ταξινομικός #: HC300.I57P563 1978
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο