Αι προσφυγικαί εγκαταστάσεις εν τη περιοχή Θεσσαλονίκης /

Κύριος συγγραφέας: Μαραβελάκης, Μ.
Άλλοι συγγραφείς: Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε., 1909-
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1955.
Σειρά: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Σειρά) ; 4
Θέματα: