Αρχές αναπτυξιακής οικονομικής : η δυναμική της κοινωνικής-οικονομικής αναπαραγωγής /

Πρώτος συγγραφέας: Βαΐτσος, Κωνσταντίνος Β.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Εκδόσεις Κριτική,, 2009.
Έκδοση: 1η έκδ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HD75.V358 2009
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 4 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HD75.V358 2009
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο