Εταιρική κοινωνική ευθύνη : πώς να προσφέρετε το καλύτερο δυνατό στην εταιρεία σας και στο σκοπό της επιλογής σας /

Κύριος συγγραφέας: Kotler, Philip
Άλλοι συγγραφείς: Lee, Nancy, 1932-
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: Αθήνα : Economia Publishing, 2009.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, περίληψη, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, περίληψη, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HD60.K6716 2009
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο

Dpt. Library of Edessa UoM: Unknown

Ταξινομικός #: HD60.K6716 2009
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 6 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 5 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 4 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HD60.K6716 2009
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο