Ελλάδα-ΕΟΚ 1959-1979 : από την σύνδεση στην ένταξη /

Πρώτος συγγραφέας: Χαρίτος, Σπύρος Ι.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Παπαζήσης,, 1981.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HC241.25.G8C43 1981
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο