Ελεγκτική : θεωρία και πρακτική /

Κύριος συγγραφέας: Κάντζος, Κωνσταντίνος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Σταμούλης, 1995.
Θέματα: