Λεξικό νομικών όρων : αγγλοελληνικό-ελληνοαγγλικό.

Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Athens :, Σταφυλίδης,, 2010.
Έκδοση: 1st ed.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: K52.G7L495 2010
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 2
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
ΔανεισμένοΕπιστροφή: 2024-05-27 23:59:00
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο