Διακριτά μαθηματικά με εφαρμογές /

Πρώτος συγγραφέας: Epp, Susanna S.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Κλειδάριθμος,, c2010.
Έκδοση: 2η βελτ. έκδ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: QA39.2.E6516 2010
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: QA39.2.E6516 2010
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 5
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο